Uprawnienia elektryczne OstrołękaUprawnienia

- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji z pomiarami.
- Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Proejekty instalacji elektrycznych