Projektowanie Instalacji Elektrycznych


Oferta:

Projektowanie:

 • instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 • sieci kablowych,
 • przyłączy,
 • oświetlenia zewnętrznego, dróg, placów, parkingów i ulic,
 • oświetlenia ogólnego pomieszczeń,
 • oświetlenia awaryjnego,
 • oświetlenia obiektów sportowych,
 • iluminacji obiektów architektonicznych,
 • instalacji sieci strukturalnych (telefoniczna i komputerowa),
 • instalacji przeciwpożarowych
 • kontroli dostępu,
 • monitoringu,
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • instalacji ochrony odgromowej,
 • instalacji ochrony przepięciowej,
 • instalacji uziemień
- Wykonawstwo instalacji elektrycznych i strukturalnych.

Pomiary:

 • instalacji elektrycznej (okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz instalacji nowo oddawanych do użytkowania),
 • instalacji ochrony odgromowej i uziemień.
- Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej.
- Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych.

Proejekty instalacji elektrycznych